Thời gian qua, Quách Vũ nhận thấy có nhiều bạn sinh viên thắc mắc một vấn đề là liệu có thể xuất và nhập cảnh vào lại Đức nếu đang chỉ sở hữu một Fiktionsbescheinigung hay không?

Qua tìm hiểu các nguồn liên quan, chiếu theo điều §81 AufenthG, Quách Vũ có nhận xét sau:

  1. Fiktionsbescheinigung sẽ được cấp khi người nước ngoài đang cư trú hợp pháp ở Đức đệ đơn xin cấp hoặc gia hạn thẻ cư trú dài hạn ở Đức, và hạn cư trú hiện tại dự kiến sẽ hết trước khi Sở ngoại kiều ra quyết định cuối cùng về đơn xin cấp/gia hạn thẻ cư trú.
  2. Nếu người nước ngoài đang cư trú ở Đức với một thẻ cư trú dài hạn hoặc Visum dài hạn (loại D), Sở ngoại kiều sẽ cấp Fiktionsbescheinigung chiếu theo điều khoản §81 Abs. 4 AufenthG. Với Fiktionsbescheinigung loại này, thẻ cư trú hoặc Visum cũ sẽ tiếp tục có hiệu lực như bình thường cho đến khi Fiktionsbescheinigung hết hạn hoặc Sở ngoại kiều ra quyết định cuối cùng về đơn xin cấp hoặc gia hạn thẻ cư trú của bạn. Trong thời gian này, người sở hữu Fiktionsbescheinigung theo điều khoản §81 Abs. 4 AufenthG hoàn toàn có quyền xuất và nhập cảnh nước Đức, đồng thời có quyền làm việc theo như các điều khoản được ghi trong thẻ cư trú hoặc Visum cũ cho phép.
  3. Nếu người nước ngoài đang cư trú hợp pháp ở Đức mà không có Visum hoặc Thẻ cư trú dài hạn của Đức, Sở ngoại kiều sẽ cấp Fiktionsbescheinigung chiếu theo điều khoản §81 Abs. 3 AufenthG. Với Fiktionsbescheinigung loại này, người nước ngoài có quyền cư trú tạm thời ở Đức cho đến khi Fiktionsbescheinigung hết hạn hoặc Sở ngoại kiều ra quyết định cuối cùng về đơn xin cấp thẻ cư trú của bạn. Trong thời gian này, người sở hữu Fiktionsbescheinigung theo điều khoản §81 Abs. 3 AufenthG nếu xuất cảnh ra khỏi Đức sẽ không có quyền nhập cảnh nước Đức.
  4. Thông thường, Fiktionsbescheinigung chỉ có thể xin cấp trước khi thẻ cư trú, Visum cũ hoặc hạn cư trú hết hạn. Trong mọi trường hợp, người nước ngoài nên đệ đơn xin cấp, gia hạn thẻ cư trú mới trước khi thẻ cũ hoặc hạn cư trú hết hạn. Nếu sau khi hết hạn thẻ cư trú cũ người nước ngoài mới đệ đơn xin cấp/gia hạn thẻ mới, quyền quyết định cấp Fiktionsbescheinigung hay không, và loại nào sẽ do Sở ngoại kiều cân nhắc và quyết định.
  5. Người nước ngoài sở hữu Visum ngắn hạn (loại C) không có quyền xin cấp Fiktionsbescheinigung.

Lệ phí: Người lớn 20€, trẻ vị thành niên 10€

Dưới đây là bản mẫu của một Fiktionsbescheinigung theo điều khoản §81 Abs. 4 AufenthG. Các bạn nếu được Sở ngoại kiều cấp Fiktionsbescheinigung theo điều khoản §81 Abs. 4 AufenthG giống vậy có thể thử yêu cầu nhân viên Sở ngoại kiều dùng bút ghi rõ thêm dòng chữ “Die Wiedereinreise in die BRD ist gestattet” như trong hình bên dưới cho chắc ăn, đỡ phải giải thích và tranh luận dài dòng với hãng máy bay khi check-in hay với nhân viên sở di trú khi chuẩn bị nhập cảnh lại Đức.

Fiktionsbescheinigung-Beispiel

Fiktionsbescheinigung-Beispiel

Chia sẻ bài viết đến bạn bè của bạn
  • 25
  •